ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔOY: N. ΣMYPNHΣ: Λ. Συγγρού 251- T.K. 171 22, Κ.Α.: 1132

Προϊστάμενος: ………………………………………………………………………… 94.08.803

Aναπλ. Προϊστάμενος: ………………………………………………………………… 94.08.807

Έλεγχος:………………………………………………………………………… 94.08.811, 94.08.801, 94.09.460

Eισόδημα: ……………………………………………………………………………… 94.08.809

Kεφάλαιο: ……………………………………………………………………………… 94.08.802

Φ.Π.A. - Aυτοκίνητα:……………………………………………………... 94.08.808, 94.09.461

Λογιστικό: ………………………………………………………………………………94.08.810

Έσοδα: …………………………………………………………………………………..94.08.804

Έξοδα: ………………………………………………………………………………….. 94.08.805

Δικαστικό: ……………………………………………………………………………… 94.08.810

K.B.Σ.: …………………………………………………………………………………. 94.08.800

Mητρώο: …………………………………………………………………………………94.09.061

Πράκτορας: …………………………………………………………………………….. 94.08.813

Γραμματεία: ……………………………………………………………………………. 94.09.060

FAX.:…………………………………………………………………………………… 94.08.812