Εμβόλια και πρόγραμμα Εμβολιασμών

Τα εμβόλια που διατίθενται σήμερα
Εμβόλιο γρίππης (Agrippul, Fluarix, Influvac, Vaxigrip)
Εμβόλιο διφθερίτιδος, τετάνου, κοκκύτου προσροφημένο (Di-Te-Per anatoxal)
Εμβόλιο διφθερίτιδος, τετάνου, ακυτταρικό κοκκύτου (Infunrix)
Εμβόλιο διφθερίτιδος, τετάνου προσροφημένο (anatoxul Di-Te)
Εμβόλιο διφθερίτιδος, τετάνου τύπου ενήλικος (DiT vax absorbe adult)
Εμβόλιο διφθερίτιδος, τετάνου, ακυτταρικό κοκκύτου, αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδος (Tetruvac)
Εμβόλιο διφθερίτιδος, τετάνου, αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδος, τύπου ενήλικος (Revaxis)
Εμβόλιο διφθερίτιδος, τετάνου, ακυτταρικό κοκκύτου, αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδος και ινφλουέντζης τύπου B (Infanrix IPV Hib)
Εμβόλιο διφθερίτιδος, τετάνου, ακυτταρικό κοκκύτου, αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδος και ηπατίτιδος Β (Infanrix Penta)
Εμβόλιο διφθερίτιδος, τετάνου, ακυτταρικό κοκκύτου, αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδος, ινφλουέντζης τύπου B και ηπατίτιδος Β (Infanrix Hexa, Hexavac)
Εμβόλιο διφθερίτιδος, τετάνου, ακυτταρικό κοκκύτου και ηπατίτιδος Β (Infunrix HepB)
Εμβόλιο τετάνου (anutoxal Te)
Εμβόλιο πολιομυελίτιδος από του στόματος (Sabin)
Εμβόλιο πολιομυελίτιδος αδρανοποιημένο τύπου SALK (Imovax)
Εμβόλιο ερυθράς (vaccin Rubeole)
Εμβόλιο παρωτίτιδος
Εμβόλιο ιλαράς (Rouvax vaccin)
Εμβόλιο ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδος (MMR vacc, Priorix vacc)
Εμβόλιο αιμοφίλου ινφλουέντζας τύπου Β (Hiberix, Hibtiter, ActHib)
Εμβόλιο αιμοφίλου ινφλουέντζας τύπου Β και ηπατίτιδος Β (Procomvax)
Εμβόλιο ηπατίτιδος Α (Havrix, Vaqta)
Εμβόλιο ηπατίτιδος Β (Engerix, Hbvax-Pro)
Εμβόλιο μηνιγγιτιδοκόκκου τύπου C συζευγμένο (meningitec, Neisvac C)
Εμβόλιο μηνιγγιτιδοκόκκου πολυσακχαρικό οροομάδων A+C και A,C,Y και W135. Διατίθεται στα υγειονομικά κέντρα
Εμβόλιο πνευμονιοκόκκου
Εμβόλιο κίτρινου πυρετού. Γίνεται στα υγειονομικά κέντρα
Εμβόλιο λύσσας. Γίνεται στα υγειονομικά κέντρα
Εμβόλιο τυφοειδούς πυρετού. Γίνεται στα υγειονομικά κέντρα
Εμβόλιο φυματίωσης BCG. Γίνεται στα υγειονομικά κέντρα και από την σχολιατρική υπηρεσία
Εμβόλιο χολέρας. Γίνεται στα υγειονομικά κέντρα
Φυσικά η προσπάθεια παρασκευής νέων εμβολίων και η βελτίωση των παλαιών συνεχίζεται. Έτσι θα πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι για ενδεχόμενες αλλαγές στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.
Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών
Αυτό διαφέρει ανάλογα με την ηλικία που πρόκειται να αρχίσουν οι εμβολιασμοί. Διακρίνεται σε εκείνο που πρέπει να εφαρμόζεται στα βρέφη, εκείνο που ισχύει για τις περιπτώσεις που έχει καθυστερήσει ο εμβολιασμός αλλά το παιδί είναι ηλικίας μικρότερης των 7 ετών και τέλος για τα παιδιά εκείνα που πρωτοεμβολιάζονται και είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 7 ετών.
1. Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού βρεφών

Ηλικία
Εμβόλιο
Σχόλια
2 μήνες
DTP ή DTap, + OPV ή IPV, + Hib, MCCV*, HepB

4 μήνες
DTP ή DTap, + OPV ή IPV, + Hib, MCCV*, HepB

6 μήνες
DTP ή DTap, + OPV ή IPV, + Hib, MCCV*

15 μήνες
MMR
Nα γίνεται ταυτόχρονα και δερμοαντίδραση Mantoux σαν σημείο αναφοράς
18 μήνες
DTP ή DTap, + OPV, + Hib, MCCV*

4-6 έτος
DTP ή DTap, + OPV, + MMR

6 έτος
BCG

12-16 έτος
dT
Συνέχιση δια βίου ανά 10ετία
>2 ετών
HepΑ


Στο χρονοδιάγραμμα αυτό μπορούν να παρεμβληθούν και τα εμβόλια HepB και HepA.
Τα εμβόλια με * δεν συμπεριλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών.
2. Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού παιδιών μικρότερα των 7 ετών που καθυστέρησαν τον εμβολιασμό.

Mεσοδιάστημα εμβολιασμών
Εμβόλια
Σχόλια
1η επίσκεψη
DTP ή DTaP, + OPV ή IPV, Hib*, HepB
Να γίνεται ταυτόχρονα και δερμοαντίδραση Mantoux
1 μήνα μετά
MMR
Πολλοί προτείνουν αυτό να γίνεται στην πρώτη επίσκεψη
2 μήνες
DTP ή DTaP, + OPV, HepB

4 μήνες
DTP ή DTaP

12 μήνες μετά την τρίτη δόση DTP κλπ
DTP ή DTaP, + OPV, HepB

Μετά 3 έτη
DTP ή DTaP, + OPV, MMR
Δεν είναι απαραίτητη η δόση αυτή αν το DTP και OPV χορηγηθούν μετά τον τέταρτο χρόνο ζωής
12-16 έτος
Td
Αυτό θα επαναλαμβάνεται δια βίου ανά 10ετία

Στα μικρότερα των 5 ετών πρέπει να γίνεται και μία δόση Hib.
* Σε παιδιά >=12 μηνών - 5 ετών γίνεται μόνο μια δόση Hib.

3. Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών για παιδιά μεγαλύτερα των 7 ετών που καθυστέρησαν να εμβολιασθούν.

Mεσοδιάστημα εμβολιασμών
Εμβόλια
Σχόλια
1η επίσκεψη
Td + OPV ή IPV, HepB
Tο OPV δεν θα χορηγηθεί σε άτομα >18 ετών, σε αυτά θα γίνει IPV (SALK)
1 μήνα μετά
MMR
Πολλοί προτείνουν αυτό να χορηγείται στην πρώτη επίσκεψη μαζί με το Td και OPV
2 μήνες μετά
Td + OPVή IPV, HepB
To OPV μπορεί να χορηγηθεί και 6 εβδομάδες μετά την 1η δόση
6-12 μήνες μετά το 2ο Td & OPV
Td + OPVή IPV, HepB

10 χρόνια μετά το τελευταίο Td
Td
Αυτό θα επαναλαμβάνεται δια βίου ανά 10ετία

Το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών μπορεί να προσαρμόζεται εκάστοτε ανάλογα με τις επικρατούσες ανάγκες μιας κοινότητας. π.χ. σε καιρό επιδημιών ή σε περιπτώσεις βιοτρομοκρατίας μπορεί να γίνουν εμβόλια εκτός προγράμματος ή εμβόλια που δεν περιέχονται στο πρόγραμμα.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η φύση δεν θα πάψει ποτέ να επιτίθεται στην ανθρωπότητα με λιγότερο ή περισσότερο καταστρεπτικές ασθένειες και ο άνθρωπος από την άλλη πλευρά δεν θα πάψει να ετοιμάζει την άμυνά του προσπαθώντας να τις αποφύγει. Τα εμβόλια βέβαια δεν αποτελούν πανάκεια, αλλά ένα αποτελεσματικό όπλο σε όλη αυτή την αέναη μάχη, στην οποία δεν έχει θέση η παραμικρή ολιγωρία.
Διεθνείς Συμβολισμοί Εμβολίων
·        BDG: (Bacille Calmette Guerin) εμβόλιο κατά της φυματίωσης
·        DT: (Diphtheria Tetanus) εμβόλιο διφθερίτιδος, τετάνου
·        DTP: (Diphtheria Tetanus Pertussis) εμβόλιο διφθερίτιδος, τετάνου, κοκκύτου
·        DtaP: (Diphtheria Tetanus Acellular Pertussis) εμβόλιο διφθερίτιδος, τετάνου, ακυτταρικό κοκκύτου
·        HepA: (Hepatitis A) εμβόλιο ηπατίτιδος Α
·        HepB: (Hepatitis B) εμβόλιο ηπατίτιδος Β
·        Hib: (Haemophilus infuenzae b) εμβόλιο αιμοφίλου τύπου b
·        IPV: (Inuctivated Polio Vaccin) εμβόλιο αδρανοποιημένων ιων πολιομυελίτιδας και των τριών οροτύπων, τύπου SALK
·        MCCV: (Meningococcus conjugate Vaccin) εμβόλιο μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδας C
·        MMR: (Measles, Mups, Rubella) εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς
·        OPV: (Oral Polio Vaccin) εμβόλιο πολιομυελίτιδος από του στόματος με εξησθενημένους ιούς πολιομυελίτιδος και των τριών οροτύπων
·        RVA: (Rabies Vaccin Absorbed) εμβόλιο κατά της λύσσας
·        T.: (Tetanus) εμβόλιο τετάνου
·        Td: εμβόλιο διφθερίτιδος, τετάνου τύπου ενήλικος